Verdensmålene

Det aarhusianske partnerskabsprojekt 'Verdensrum' tager udgangspunkt i FN's verdensmål nummer 17 – ’Partnerskaber for handling.

Det aarhusianske partnerskabsprojekt 'Verdensrum' tager udgangspunkt i FN's verdensmål nummer 17 – ’Partnerskaber for handling.’ Formålet er at samle aktører på tværs af sektorer til at indgå i et partnerskab om formidling og implementering af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. 

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os på kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
 

Læs mere på verdensmaalene.dk