Tilgængelighed

Fysisk tilgængelighed, indretning, inventar og anvendelsen af den nyeste teknologi er udviklet med tilgængelighed for øje

Dokk1 er udviklet med særlig fokus på forholdene for syns- og hørehæmmede, allergikere, kørestolsbrugere, barnevogns- og klapvognsbrugere, gangbesværede og personer med andre nedsatte funktionsevner.

I både Dokk1, p-anlægget og på havnepladserne er der kigget særligt på tilgængelige ruter, adgangsforhold, wayfinding, bevægelsesforløb, beplantning, sikkerhed, funktionelle hjælpemidler, hvilestationer, belysning og meget mere. 

Elevatorer og døre

 • Tre ekstra brede ankomstelevatorer egnet til kørestolsbrugere. 
 • To udendørs elevatorer fra niveau 0 til niveau 1.
 • Fire evakueringselevatorer forbeholdt kørestolsbrugere og gangbesværede. Disse er skiltet med piktogrammer.
 • Rulletrappe fra niveau 0 til niveau 1.
 • Sidedøre til karruseldøren med automatiske døråbnere.
 • Automatik på udvalgte indvendige døre.
 • Lodrette håndtag på mange døre gør dem lette at åbne for mennesker i forskellige højder.

Toiletter

 • Fire handicaptoiletter på niveau 1 og 2, hvoraf ét er med lift og båreleje til lejeskift.
 • To af de fire handicaptoiletter har automatisk vask og tørring indbygget i cisternen. Der er placeret ét på hvert niveau. 

At komme rundt i bygningen 

 • Tilgængelige ruter rundt i huset (mindst 180 cm brede). Ruterne vil altid være friholdt for møblering, så det bliver nemmere at lære huset at kende for blinde og svagtseende. 
 • Rampen består af trapper og ramper i et synligt forløb hele vejen op mellem niveau 1 og 2. Gribevenligt gelænder i to højder langs trappen.
 • Minirampen på niveau 2 giver adgang på hjul mellem de forskellige højder i området.
 • Mindst 150 cm mellem reolerne i biblioteket, så en kørestol og en gående kan passere hinanden.
 • Der er ingen dørtrin ind til husets lokaler.

Forskellige højder

 • I caféen, Informationen, Borgerservice og søgeøerne er betjeningshøjden tilpasset kørestolsbrugere.
 • Indkasthøjden ved bogafleveringerne på niveau 0 og 1 er tilpasset kørestolsbrugere.
 • Wayfindingsskærmene er placeret i to højder. 

Lyd og akustik

 • Der er auditiv og visuel varsling i tilfælde af brand og rydning af huset. Gule lamper i loftet blinker og der er højtalerudkald, hvis huset skal evakueres.
 • Faste teleslynger er fordelt på niveau 1 og 2.
 • En stemme i elevatorerne fortæller hvilket niveau, man ankommer til.
 • Der er arbejdet fokuseret med akustik over hele huset for at sikre den bedst mulige dæmpning og efterklang. 

Indretning

 • Alle betongulve er sikret et godt fodfæste. 
 • Der er indrettet særlige rolige områder med blandt andet akvarium og øreklapstole. 
 • Der er indrettet et rum (Æsken) med blandt andet blødt gummigulv. Lydisoleret fra det øvrige bibliotek, så der kan foregå særligt støjende aktiviteter.
 • Der er både meget åbne rum og mere intime rum, så man kan vælge det man har be-hov for.
 • Der er med indretningen lavet faste gangveje rundt i huset, så det er nemt at lære, hvordan man kan bevæge sig rundt i huset.
 • Der er mange typer af inventar i forskellige højder, polstring og med/uden armlæn.
 • Beplantningen i de hængende haver er allergivenlig.
 • Wayfinding-farven er hvid. Både skilte og skærme med vejvisning bruger den hvide farve.
 • Der er skiltet med både piktogrammer og tekst. Vejvisning foregår både analogt og digitalt og der er markører i bygningen, man kan pejle efter på lang afstand.