Reglement

Dokk1 ønsker et inspirerende miljø, der føles sikkert for alle borgere, der benytter sig af huset. Vis derfor hensyn, så alle kan være i huset. Personalet kan bede borgere, der ikke udviser en hensynsfuld adfærd, om at forlade Dokk1.

Reglement

• Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
• Fotografering i Familie- og børneområdet kræver særlig tilladelse.
• Rygning er ikke tilladt i Dokk1, heller ikke på trapper eller i indgangen. 
• Alkohol må kun nydes i caféens område. 
• Kæle- og andre husdyr må ikke medbringes i Dokk1. Fører-, service- og brugshunde er undtaget.  
• I de forskellige områder i Dokk1 kan der gælde særlige regler. Disse vil være markeret med skilte. 

Det er Dokk1s medarbejdere og servicevagten, der fortolker og håndhæver ordensreglementet. Anvisningerne skal følges. Medarbejdere og servicevagt kan bortvise en bruger for en tidsbegrænset periode, hvis ordensreglementet eller anvisningerne ikke følges.

Læs mere i brochuren God adfærd på Dokk1.

 

Fotografering og videooptagelser i Dokk1: 

Som udgangspunkt er det tilladt at fotografere indenfor og udenfor Dokk1 under hensyntagen til følgende regler:

• Forstyr venligst ikke den almindelige brug af biblioteket
• Tag ikke nærbilleder af personer, med mindre de har givet tilladelse
• Tag kun nærbilleder af børn, hvis deres forældre har givet skriftlig tilladelse
• Optagelser til kommerciel reklame er ikke tilladt.
• Administrationen på Dokk1 skal informeres om fotosessionen på forhånd, så medarbejdere i huset er informeret.

Kontakt dokk1-hovedbiblioteket@aarhus.dk for nærmere aftale ang. foto/optagelser.