Processen hen imod Dokk1

Tilblivelsen af Dokk1 handler ikke kun om et fysisk byggeri, men også om udvikling af den indretning og de aktiviteter bygningen skal rumme.

Processen har været præget af videndeling (inter)nationalt og inddragelse af borgere, medarbejdere og kollegaer fra vores netværk. 

Siden 2005 har Aarhus Kommunes Biblioteker været vært for en masterclass om fremtidens biblioteksbyggeri ligesom
Hovedbiblioteket har kørt et internationalt bibliotekslaboratorium (ALE) for biblioteksudvikling. 

Sammen med Chicago Public Libraries og IDEO har Aarhus Kommunes Biblioteker udgivet "Design thinking for libraries", som kan hjælpe andre biblioteker og kulturinstitutioner med at sætte fokus på brugernes behov. 

ALE - Academy of Library Experience:
https://www.aakb.dk/node/377/ale-internationalt-laboratorium-biblioteksudvikling-i-aarhus