Open Data DK

Open Data DK er en forening for danske kommuner og regioner, der er med til at styrke arbejdet med åbne data for alle.

info@opendata.dkOpen Data DK er en forening for danske kommuner og regioner med det formål at skabe samarbejde og videndeling omkring udstilling af data samt en fælles dataportal, hvor alle kommuner og regioner indenfor Databeskyttelsesforordningens rammer kan udstille data.

Open Data DK har eksisteret siden 2016 og rummer alle slags åbne data, der ikke har et andet sted at være. Når åbne data har et andet sted at være, henviser vi til dem. I Open Data DK sættes fokus på innovationsmulighederne og idérigdommen med åbne data, også inden data er fuldt kvalificerede og autoritative.

Kommuner og regioner samler store mængder data til egen brug. Det kan være data om trafik, infrastruktur, skoler og meget mere. De data, der ikke er personfølsomme, kan blive udstillet som åbne data, så alle kan bruge dem gratis.

Formålet med åbne data er at:

  • Skabe transparens i den offentlige forvaltning
  • Skabe grobund for datadrevet vækst og innovation
  • Sikre en højere grad af udnyttelse af data, der i forvejen indsamles

Åbne offentlige data rummer et stort potentiale for virksomheder, iværksættere og borgere, og for det offentlige selv. Vi har i høj grad mulighed for at anvende åbne data til at understøtte en positiv udvikling, ikke mindst på klimaområdet og i den grønne omstilling.

Samarbejde
Open Data DK samarbejder med en lang række aktører om den nationale åben data-dagsorden, bl.a. Erhvervsstyrelsen og KL (Kommunernes Landsforening).

Find data og læs mere på www.opendata.dk
Du kan også følge med via Open Data DK’s nyhedsbrev, LinkedIn og Twitter.

Kontakt:
Foreningens sekretariat er placeret i ITK Aarhus Kommune og kan kontaktes på info@opendata.dk