Open Data DK

Open Data DK er en forening for danske kommuner og regioner, der er med til at styrke arbejdet med åbne data for alle.

Aarhus Kommune er med-initiativtager til - og en stor del af - Open Data DK (www.opendata.dk), der er en tværkommunal og regional forening med fokus på åbne offentlige data. Foreningen samarbejder med Erhvervsstyrelsen og KL (Kommunernes Landsforening) om den nationale åben data dagsorden. Open Data DK understøtter De fælleskommunale og fællesoffentlige initiativer indenfor open data området.

Open Data DK er desuden med i den danske handlingsplan for Open Government 2017-2019. Du kan læse mere om Open Government handlingsplanen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Hjemmeside
http://www.opendata.dk/ 

Kontakt:
Projektleder, Aarhus: Birgitte Kjærgaard - bikj@aarhus.dk