Overvågning

Information omkring overvågning og registrering af besøgsdata

Kameraovervågning

Der er opsat kameraer på Dokk1 med henblik på at øge trygheden for brugere og personale, samt forebygge tyveri og hærværk. Optagelserne bliver kun gennemset og udleveret på Politiets anmodning. Desuden kan overvågningen ses live af en begrænset personkreds. 

Kameraerne i Dokk1 optager 24 timer i døgnet. Optagelserne kan højest opbevares i 30 dage, hvorefter de slettes automatisk.

Kameraovervågningen finder sted på alle områder og zoner, hvor der er skiltet med kamerasymbol.

 

Internettraffik

Aarhus Kommune logger al internettraffik, som går gennem aarhusnettet, som fx smartaarhus. Internetbenyttelsen gennem bibliotekernes publikums-pc'ere og de trådsløse netværk registreres og opbevares i 30 dage. 

Kun ved dommerkendelse i forbindelse med efterforskning af en alvorlig kriminalsag, kan de registrerede oplysninger udleveres til myndighederne.

Her kan du læse om hvordan du kommer på det trådsløse SmartAarhus-netværk (nyt vindue).