Udskiftning af MgO-plader og brug af legepladsen

tir, 25/10/2016 - 14:27
Der er både stillads rundt om Dokk1 og anlæg af letbanen igang. Se her hvad, hvornår og hvor længe.

Som de har fleste har bemærket, er Dokk1 i øjeblikket beklædt med stilladser på de vestvendte og sydvendte facader. Dette skyldes arbejdet med udskiftning af de vindspærreplader (de såkaldte MgO-plader), som har vist sig at være skadelige for huset og derfor skal udskiftes. Anvendelsen af stilladser medfører, at arbejdet kan lade sig gøre stort set uafhængigt af vejrlig.

Udskiftningen af MgO-plader forløber planmæssigt og udskiftningen på den vestvendte facade ventes færdigt i december 2016. Herefter vil det igen være muligt at lege ved Ørnen. Efterfølgende flytter arbejdet til den sydvendte facade. Dette arbejde ventes færdigt inden Kulturhovedstadens åbning 21. januar 2017, hvorefter Afrika-legepladsen igen kan benyttes.

De nordlige og østlige legepladser (Isflagerne, Den Russiske Bjørn og Den Kinesiske Drage) kan i øjeblikket benyttes og tilgås ved den nordøstlige og sydøstlige trappe. Den nordlige legeplads vil lukke medio december 2016, hvor der opstilles stillads og åbne igen primo april 2017. Dette er tilrettelagt således at legepladserne er lukket i vinterperioden, hvor legepladserne i forvejen ikke besøges af mange. De østlige legepladser lukker medio januar 2017 og åbner igen i maj 2017.

 

Letbanen

Der pågår i øjeblikket arbejder med etablering af Letbanen ved Dokk1 og den øvrige strækning hen mod Nørreport. Arbejdet forløber planmæssigt og ifølge Aarhus Letbane ventes arbejdet færdig i maj 2017. Herefter kan der mangle beskæring af de tilstødende belægninger til Letbanen, hvorfor arbejdet omkring Dokk1 først kan ventes endeligt færdigt i august 2017.