Stort besøgstal i Dokk1

fre, 24/07/2015 - 12:02
De besøgende vælter ind på Dokk1, Aarhus’ nye bibliotek og borgerservice på havnen. En opgørelse efter den første åbningsmåned viser et samlet besøgstal på 120.000.

Efter blot 24 dage rundede besøgstallet 100.000 og siden da er 20.000 kommet til. Og tallene er endda i underkanten, fordi der kun tælles besøgende ved hovedindgang og ankomstcentret (de rullende trapper). Besøgende kan desuden komme ind i huset via indgangen ved husets café og via elevatorerne fra gadeniveauet under huset.

Til sammenligning havde ’det gamle Hovedbibliotek’ i Mølleparken godt 40.000 besøgende i juli måned sidste år, og det samlede besøgstal i alle de århusianske folkebiblioteker var i samme periode 131.000.

Ca. 8 % eller 9.000 var besøgende, der havde ærinde hos Borgerservice, som nu er en del af tilbuddet i Dokk1.

I tallene indgår de 18.000 besøg i åbningsweekenden 20. og 21. juni. Hvis de ikke regnes med betyder det at 3.700 i gennemsnit besøger Dokk1 pr. dag. De daglige besøgstal viser samtidig en svagt stigende tendens. Den første mandag efter åbningsweekenden var der 3590 besøg, den anden mandag 5056, den tredje 4924 og den fjerde 5232. Det samme gælder de øvrige hverdage, mens besøgstallene i weekends svinger noget mere.

’Bortset fra lidt kødannelser ved Borgerservice og ved caféen ved frokosttid kan huset sagtens følge med til de mange besøgende, siger leder af Drift og Ressourcer Troels Vestergaard, og de store åbne rum og de mange siddegrupper rundt i husets to niveauer kan nemt ’opsluge’ de mange besøgende og flere til uden der opstår trængsel’, fastslår han.

Yderligere oplysninger:

Troels Vestergaard, leder af Drift og Ressourcer i Dokk1, tve@aarhus.dk,
tlf. 5157 6132