LYS SYMPOSIUM: Spot på lys!

tor, 10/01/2019 - 08:49
Under LYS I MØRKET inviterer vi til LYS SYMPOSIUM, hvor du kan blive oplyst af vidensfolk, der sætter spot på lys set fra forskellige vinkler. Og få lidt lys indenbords, når vi serverer D-vitaminrig mad undervejs.

Tid: 31. januar kl. 17.00-20.00

Sted: Rampelyset, Rampen på Dokk1

Pris: 50 kr.

Køb billet her

På denne mørke januar-aften vil vi bade jer i lys. I vil blive præsenteret for forskellige syn på lys og mørke - eller mangel på samme. Hvad er det egentlig lys er? Hvordan har designeren PH brugt lys? Hvordan påvirker lyset i byen os? Og hvilke virkemidler bruger lyskunstnere i deres arbejde? Vi runder af med, hvordan lys blev brugt i Aarhus i fortiden.

Præsentationerne er speedforedrag og undervejs vil der blive serveret D-vitaminrig mad, så vi også kan blive fyldt op med lysenergi i vores kroppe. Der bliver også mulighed for at snuse rundt i installationen LYS I MØRKET, hvor forskellige lys-elementer er udstillede.

AFTENENS PROGRAM:

HVAD ER LYS?
Dette spørgsmål har optaget naturforskere og fysikere i mindst et par tusinde år, og er ikke så let at svare på som man lige skulle tro. I mit oplæg vil jeg med udgangspunkt i hvordan man gennem tiderne har beskrevet lys give et indblik i hvordan vi i dag forstår lys i et kvantemekanisk perspektiv. Jeg vil derudover kort diskutere hvordan avancerede anvendelser af lys har været med til at præge hvis ikke ligefrem transformere vores samfund de senere år.
Michael Drewsen, professor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

PH I NYT LYS
Poul Henningsen var den første til at arbejde arkitektonisk med lysets betydning for vores velvære og rumlige oplevelser. I dag er der kommet mange nye lyskilder og andre tekniske forbedringer til. Så hvad kan vi bruge PH og hans metoder til i dag?
Thomas Dickson, arkitekt, forfatter til ’Dansk design’ og ejer af konsulentvirksomheden Dickson Design

LYS, LUFT OG NATURLIGE OMGIVELSER - FREM MOD 2030 
I dag er frisk luft og sollys i stadigt stigende grad underlagt et energimæssigt fokus. I stærk kontrast til starten af det 20- århundrede, hvor naturlige omgivelser, herunder særligt frisk luft og sollys, var vigtige elementer i både behandling og forebyggelse af sygdomme. Men hvad er op og ned? Står vi ved en skillevej, hvor vi skal til at ændre vores opfattelse og måden vi indretter vores bygninger og byer på?
Carlo Volf, arkitekt og ph.d i Lys, Arkitektur og Sundhed, Region H, ejer Volf Design

OM LYSFORURENING
Samsø Energiakademi er i øjeblikket involveret i EU projektet Night Light sammen med en række internationale partnere. Udgangspunktet for projektet er den stigende lysforurening og det stigende tab af naturlige mørke, som har en negativ indvirkning på mennesker, biodiversiteten og økosystemerne. Oplægget vil tage udgangspunkt i EU-projektet og bestræbelserne på at sætte lysforurening på landkort i Danmark - konkret med at skabe et Dark Sky Samsø på den nordlige del af øen.
Peter Christensen, projektleder Night Light, Samsø Energiakademi

D-VITAMINRIG LET ANRETNING & UDSTILLING

DET IMMATERIELLE MATERIALE
Kunstner Signe Klejs vil fortælle om sit arbejde med lys som kunstnerisk materiale, og om hvordan nye teknologier indenfor lys og styring åbner nye døre for kunstneriske udtryk og interaktion med publikum. "Jeg anvender lys fordi det er et levende og foranderligt materiale, der taler til det foranderlige i os mennesker.”  
Signe Klejs, visuel kunstner, står bag værket HESITATION OF LIGHT illumination af Ringgadebroen i Aarhus

BYEN HENLIGGER I MØRKE OG GÅR PÅ VANDET 
Den moderne by lever i kunstig belysning. Da mørket faldt på i fordums tid, skiftede byen karakter. I dag vælger vi selv, om vi vil leve i lyset eller mørket. Lysets historie er også byens historie.
Søren Bitch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv