Center for Innovation i Aarhus åbner på Dokk1

tor, 17/03/2016 - 14:04
Aarhus har fået et nyt innovationscenter, som er en del af kommunens store satsning på innovation. Center for Innovation i Aarhus (CFIA), som er et fælles mødested og værksted for innovation i Aarhus Kommune, åbner i morgen på Dokk1.

Det nye Center for Innovation i Aarhus (CFIA) skal understøtte og styrke arbejdet med innovation i hele Aarhus Kommune. Centerets medarbejdere indgår som partner, der skal inspirere og hjælpe til med innovationsprocesser både for, med og på tværs af kommunens afdelinger, borgerne og andre aktører.

”Aarhus er en innovativ by, og vi skal som kommune være med i front. Grundtanken med innovati-onscenteret er, at borgeren er i centrum. Det handler om at skabe en bedre hverdag for alle bor-gere i Aarhus. Jeg tror på, at man laver de bedste løsninger, når man inddrager de mennesker, der skal bruge løsningerne i sidste ende. Derfor er jeg også meget glad for, at vi har fået et inno-vationscenter på Dokk1, som netop er mødested for borgere, meninger og nye ideer, ” siger råd-mand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad.

Innovationscentret har adresse på niveau 2 i DOKK1 og rummer ca. 375 m2 med de bedste facili-teter til at samarbejde om projekter på tværs af kommunens magistratsafdelinger. Der er drop-in arbejdspladser til samarbejdspartnere, ligesom der findes værkstedsfaciliteter, hvor man kan bygge prototyper og udvikle sine ideer i pap og papir eller 3D print. Innovationscenteret tilbyder desuden en række ydelser og indgår som projektpartner med kompetencer inden for design, antropologi og facilitering af processer.

”CFIA vil være med til at understøtte det tværgående samarbejde internt i kommunen, men også i forhold til eksterne partnere. Vi glæder os vildt til at være med til at gøre en forskel i de services, der udvikles til byens borgere, ” siger chef for ITK (Innovation Teknologi Kreativitet) Bo Fristed.

En del af centerets opgave er også at opbygge et netværk af udviklingsmedarbejdere på tværs af kommunen, der kan lære af hinanden ved hjælp af morgen- og gå-hjem-møder med inspirerende oplæg, konferencer og temadage mm.