Booking af lokaler på Dokk1 forår 2016

ons, 02/09/2015 - 15:28
I perioden fra 1. september til 15. september er der mulighed for at indgive ønsker om lån af lokaler på Dokk1.

Følgende lokaler kan bookes

  • Store sal (kapacitet 260).
  • Lille sal (kapacitet 70).
  • To mødelokaler (kapacitet henholdsvis 16 og 32 personer).
  • Et undervisningslokale (kapacitet 32).

Tildelingen af lokaler vil ske efter denne prioritering

  1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
  2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven.
  3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven.
  4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår).
  5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioners interne aktiviteter.
  6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus.

Bookinger skal foretages på denne side, hvor man også kan få mere info om de enkelte lokaler.
Svar kan forventes senest 7. oktober 2015. 

Reglerne for lån og leje af Dokk1s er godkendt af Aarhus Byråd, og fremgår af samme side.

Mere information
Spørgsmål kan rettes til Rabiya Esen (raes@aarhus.dk) og Michael Christensen(mhc@aarhus.dk)
tlf. 41 85 80 09 og 41 85 80 10. Telefonerne er åbne alle hverdage 10 - 15 og torsdage 10 - 17.