Booking af lokaler

I Dokk1 er der mødelokaler, sale og undervisningslokaler, som du kan booke.

Hvem kan booke?

Dokk1 er en kommunal bygning, og Aarhus Byråd har besluttet, at følgende kan booke lokaler og sale (i prioriteret rækkefølge):

  1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter f.eks. Dokk1s egne arrangementer (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
  2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven. Læs om folkeoplysende foreninger her.
  3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven. Herunder borgergrupper og foreninger. Bemærk: Privatpersoner kan ikke booke lokaler på Dokk1.
  4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune. Bemærk: Lokalerne kan udelukkende bookes til ikke-kommercielle arrangementer, som er åbne for kommunens borgere. Lokalerne må ikke bruges i forbindelse med egentlig erhvervsvirksomhed, som fx afholdelse af interne møder, workshops mm. 
  5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner. Hvis der er tale om arrangementer, som er åbne for kommunens borgere, kan lokalerne lånes af andre kommunale forvaltninger og institutioner på lige vilkår med gruppe 3 oven for. Hvis der derimod er tale om leje af lokaler til intern brug, kan de tidligst bookes 14 dage før brug, og salene kan tidligst bookes 3 måneder før brug.
  6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus. Hvis brugen af lokalet er relevant for borgere i Aarhus, kan grupper, foreninger og institutioner uden for Aarhus Kommune booke lokaler på Dokk1.

 

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

  • Private selskaber
  • Studiebrug. Her henvises til vores seks studierum.

 

Hvem kan låne gratis?

Lån af lokaler (jf. Folkeoplysningnsloven) samt lån til borgergrupper med foreningsaktiviteter og tilsvarende aktiviteter er gratis, medmindre der ønskes særopstilling i lokalerne.

 

Vær opmærksom på

Ved udskrivelse af valg, kan det blive nødvendigt at inddrage nogle af Dokk1s lokaler til valghandling, og dermed vil bookingerne i pågældende lokaler blive annulleret. Hvis din booking bliver annuleret, vil vi naturligvis forsøge at finde et alternativ til dig på Dokk1.

 

Forplejning: Det er muligt, at købe forplejning til dit arrangement eller møde. Du vil modtage kontaktoplysninger når din booking er bekræftet.

 

Enkelte af lokalbibliotekerne stiller også lokaler rådighed se mere her: https://www.aakb.dk/lokaler

Desuden stiller Sport & Fritid en række kommunale lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger se mere her: http://www.aarhus.dk/booking

 

Se oversigt over lokaler her.

Se priser for leje af lokaler her.

Book lokaler og se betingelser her.