Litteraturformidler til Team Voksen, Hovedbiblioteket

Litteraturformidler til Team Voksen, Hovedbiblioteket

OM JOBBET
Vil du være litteraturformidler på Hovedbiblioteket i Dokk1 i Aarhus?

Aarhus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket i Dokk1 søger ny litteraturformidler til Team Voksen.
Vi søger en kollega, der med kreativitet og handlekraft, har mod til at være med til at videreudvikle biblioteket og vores litteraturtilbud sammen med brugerne og øvrige samarbejdspartnere.

Som litteraturformidler skal du bl.a. være med til at udvikle arrangementsformater og afholde arrangementer alene, i samarbejde med kolleger og/eller samarbejdspartnere fra kulturlivet i byen. Vi søger en ny kollega, der skal være drivkraft i litteraturformidlingen udadtil sammen med dine kolleger.

Det er vigtigt, at du arbejder projektorienteret og eksperimenterende samt værdsætter samarbejde med en bred skare af samarbejdspartnere med forskellige kompetencer og indgangsvinkler, da en meget stor del af bibliotekets servicetilbud sker i samarbejde med partnerskaber og frivillige.

Du kommer til at arbejde med formidlingen i direkte kontakt med brugerne, både i det fysiske rum og digitalt, og vil selv skulle indgå i formidling og afholdelse af arrangementer og læringsforløb til udskolingsklasser og andre målgrupper. Det giver mulighed for at få stor indflydelse på bibliotekets udvikling af formidlingsformer og du får dygtige og dedikerede kolleger rundt om dig.

En af opgaverne er at være en del af den faglige betjening af brugerne i Dokk1, både i form af vejledning, inspiration og formidling.  

De primære opgaver i teamet er:

 • Udvikling og afholdelse af arrangementer med udgangspunkt i bibliotekets målgrupper, indsatser og strategi.
 • Udlånsvagter, biblioteksbetjening og formidlingsarbejde i udlånet.
 • Indgå i udviklingen af nye bibliotekstilbud.
 • Videreudvikling og etablering af nye partnerskaber.
 • Deltagelse i undervisningsopgaver, projekter og i tværgående opgaver i organisationen.

Stillingen vil medføre aften- og weekendarbejde.

 

DIN PROFIL
Om dig

 • Du er vild med mange litteraturgenrer og vil gerne dele din begejstring med andre.
 • Du har en relevant uddannelse og har erfaring med litteraturformidling. Du er evt. cand. scient. Bibl., Bibliotekar D.B., cand. mag eller har en anden relevant videregående uddannelser.
 • Du er en dygtig netværksskaber og gerne med kendskab det kulturelle miljø i Aarhus.
 • Du har erfaring med udvikling og gennemførelse af arrangementer og kan få ting til at ske.
 • Du har også flair for digital formidling og kan se potentialet i online-formidling.
 • Du er god til at samarbejde og skabe resultater sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har mod på at afprøve nye tiltag.
 • Du har gode formidlingskompetencer både mundtligt og skriftligt.
 • Du trives med at være på, og du tager uden besvær mikrofonen.
 • Du har erfaring med biblioteks– og kulturarbejde og har kendskab til biblioteketssystemet Cicero.
 • Du taler et godt engelsk.
 • Du har et godt overblik.
 • Du er fleksibel både i mindset og som kollega.
   

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS

Om Hovedbiblioteket på Dokk1

Hovedbiblioteket er det største bibliotek i Aarhus og i Norden og besøges daglig normalt af ca. 3700 brugere (før Covid19). Huset består ud over bibliotek af Borgerservice, Stadsarkiv, ITK, Fælles-Sekretariat og af en række virksomheder på niveau 3. Huset er præget af et meget højt aktivitetsniveau på alle måder med mange aktiviteter dagligt. Nogle af aktiviteterne drives af og i samarbejde med partnerskaber mens andre drives af frivillige eller af biblioteket selv. Biblioteket ligger ved Havnen, tæt ved åen og tæt på byen og er med til at give Aarhus puls og liv.
 

Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med høj grad af mulighed for at være med til at præge hverdag og udviklingen sammen med kollegerne.  Der er et kraftigt fokus på udvikling, der betyder at samarbejde, partnerskaber, borgerinddragelse, læring og formidling, at afprøve tiltag og at arbejde med metoder vægtes højt. Aarhus Bibliotekerne består af 19 biblioteker og der samarbejdes på tværs af organisationen.

Se mere om bibliotekerne på www.aakb.dk, på Facebook (Aarhus Bibliotekerne) og i Borgerservice og Bibliotekspolitikken 2019-2022:  https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/news/politik_for_borgerservice_og_biblioteker_2019_-2022_endelig_version.pdf 

 

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37,00

Stillingen vil medføre aften- og weekendarbejde.

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

 

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Teamleder i Team Voksen, Britta Hedegaard Christensen, den 23/8 2021 kl. 12.30-16, telefonnummer 4185 6522, eller til Leder af Biblioteksservice, Susanne Gilling, den 17/8 kl. 12.30-14, telefonnummer 2459 4512.

ANSØGNING
Klik på ”Ansøg” nederst for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Når du sender din motiverede ansøgning må du gerne indlede med et bud på en ide til litteraturformidling, du foreslår som en aktivitet.  Beskriv kort idéen og oplist hvordan du griber ideen an.

Ansøgningsfrist: 25.08.2021

Vi forventer, at samtaler finder sted den 30.08.2021.
 

OM OS
I Team Voksen er der 19 medarbejdere. Teamet samarbejder i høj grad med frivillige og eksterne samarbejdspartnere. Teamet varetager alle aspekter af biblioteksbetjeningen for aldersgruppen 13+.
Du vil blive en del af et velfungerende team med en travl hverdag og højt til loftet med mulighed for, selv at præge din stilling. Teamleder i Team Voksen er din nærmeste leder.
 

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.

ANSØG