Formidlingsudvikler til Aarhus Bibliotekerne

- til et barselsvikariat. Har du erfaringer med design thinking i biblioteker, kreative processer og formidling i biblioteksrum? - så er det måske noget for dig.

Om jobbet
Har du erfaringer med design thinking i biblioteker, kreative processer og formidling i biblioteksrum? Så er det måske dig vi leder efter til at være barselsvikar for vores formidlingsudvikler i Aarhus Bibliotekerne.
Du vil have base på Dokk1, men kommer også til at arbejde på tværs af alle 19 biblioteker.

Stillingens primære funktion er afvikling af aktiviteter i vores åbne rum, og udvikling af Idélab på Rampen, så det bliver et designlaboratorium for borgerne. Herudover skal du også varetage rollen som koordinator for bibliotekernes samlede design thinking-indsatser, herunder indgå i projektudvikling på tværs af bibliotekerne.

Idélab og design thinking for borgerne
Som formidlingsudvikler er en af opgaverne at udvikle og tilpasse Dokk1s åbne designværksted: Idélab. Hertil vil der også komme en opgave med at se på, hvordan vi i endnu højere grad kan skubbe design thinking ud til borgerne og sikre samskabelse og kreativ læring i biblioteksrummet. 

Man vil skulle arbejde tæt sammen med designkoordineringsgruppen samt de mange designambassadører, som siden 2017 er blevet uddannet i Aarhus Kommunes Biblioteker. Man vil bl.a. skulle se på: hvordan sikrer vi fortsatte kompetencer og forankring i organisationen? Hvad er de nye værktøjer og metoder, vi bør kigge på? Hvordan sikrer vi, at mindsettet følger med tiden? Hvordan bygger vi ovenpå design thinking og sikrer, at vi fortsat designer biblioteker med brugerne i centrum?

Formidlingsudvikling og design thinking i projekter og drift
I stillingen vil man skulle indgå som projektdeltager i forskellige udviklingsprojekter, for bl.a. at bringe design thinking ind som tilgang til nye formidlingsformer.

Der vil blive en kobling til store projekter: fx IRIS, Demokrati, Fremtidens bibliotek i Tranbjerg og Verdensrum. Hvordan indarbejdes design thinking i disse kontekster, og hvordan sættes det konkret i spil i udviklingsprocessen, også i overgangen til drift?

I stillingen vil man desuden skulle være sparring på projektansøgninger, der ofte skriver design thinking ind som metode.

Rum til jer
Idélab er en del af “Rum til jer”, som er åbne rum i Dokk1, som borgere og partnere kan indtage.  Her er opgaverne bl.a. at håndtere henvendelser samt koordinere og afvikle aktiviteter i relation til Idélab i samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Man vil desuden skulle være sparringspartner i forhold til Dokk1s og bibliotekernes øvrige åbne områder og indgå i konceptudviklingen, formidlingen og programplanlægningen af disse – hvordan skaber bibliotekerne bedre rum til borgere og partneres egne aktiviteter?

Formidlingsaktiviteter
Der vil være en række formidlingsaktiviteter, der skal løses både ift. Design thinking-aktiviteter og i forhold til "Rum til jer".

Der vil være flere internationale aktiviteter – bl.a. vil man skulle modtage praktikanter og internationale gæster og give dem en introduktion til bibliotekernes arbejde med design thinking, ligesom det forventes, at man kan afholde workshops både på dansk og engelsk. Man skal være med til at holde www.designthinkingforlibraries.com og også www.aakb.dk/designthinking opdateret.

Vi forventer, at du har evner til at kommunikere både analogt og digitalt, på et sikkert, velovervejet dansk, ligesom vi også forventer, at du taler godt engelsk og også kan formulere dig på skriftligt engelsk på almindeligt kommunikationsniveau.

Din profil
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være cand.mag, en designfaglig uddannelse eller lignende. Det er ikke afgørende, men vi ser gerne, at du:

  • Har erfaring med design thinking.
  • Har erfaring med at facilitere workshops.
  • Har stærke formidlings- og kommunikationskompetencer.
  • Har lyst til at samarbejde med partnere og kollegaer.
  • Har handlemod, er selvstændig og initiativrig. 

Derfor skal du vælge os

Aarhus Kommunes Biblioteker består af 19 biblioteker, og vi samarbejder på tværs af organisationen.

Vi udvikler vores biblioteker bl.a. gennem vores udviklingsprojekter, hvor vi afprøver nye metoder og tilgange. Pt har vi 25 udviklingsprojekter om alt fra læselyst, til digital dannelse, design thinking og kreativ læring.

Vi har været med til at udvikle toolkitet Design thinking for libraries i samarbejde med IDEO og Chicago Public Libraries.

Hovedbiblioteket ligger på Dokk1, og de 18 lokalbiblioteker er spredt over kommunen og er opdelt i 3 teams i Nord, Syd og Vest. Du vil blive en del af Projektudvikling og brugerinddragelse, der til daglig sidder på Dokk1.

Vi arbejder tværgående med afsæt i den fælles opgaveløsning, strategiske og lokale indsatser. Demokrati og de 17 verdensmål er de to tværgående indsatser, der er i gang netop nu. Begge har en kobling til Idélab og design thinking.

Se mere om bibliotekerne på www.aakb.dk, på Facebook (Aarhus Bibliotekerne) og i Borgerservice og Bibliotekspolitikken: Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 15.08.2022 til ca. august 2023.

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest. 

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder af projektudvikling og brugerinddragelse, Sidsel Bech-Petersen på telefon 5157 6462 eller på sibp@aarhus.dk.

Ansøgning
Klik her på ”ANSØG” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 20. maj 2022

Vi forventer, at samtalen finder sted i uge 24 eller 25 2022

Om os
Aarhus Bibliotekerne er den del af Kultur og Borgerservice og vi tror vi , at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere. Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front
Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
Her finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune.

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.