IoT: Strategi, værktøjer og projekter i Aarhus Kommune

Projektet omhandler udvikling og implementering af tre ”arketypeløsninger” med Internet of Things (IoT) som centralt værktøj, og på sigt en IoT-strategi for det fremadrettet arbejde med IoT i Aarhus Kommune.

Arketypeløsninger til effektivisering

Projektet udvikler tre ”arketypeløsninger” – eller hyldevareløsninger – hvor IoT anvendes som væsentligt værktøj til innovation og effektivisering af kommunal opgaveløsning. De tre arketypeløsninger kan efterfølgende udbredes til resten af Aarhus Kommune, da de er udvalgt på baggrund af deres potentiale for skalering på tværs af forretningsområder.

Gennem de erfaringer der opnås i arbejdet med de tre arketypeløsninger udarbejdes desuden en IoT-strategi, der skaber sammenhæng på tværs af og bringer Aarhus Kommune videre i arbejdet med IoT som et reelt værktøj i kommunens mange digitale forretningsprojekter.

 

Udvikling og realiseringen af de tre arketypeløsninger gennem projekter

Arketypeløsninger udvikles og realiseres som udgangspunkt gennem tre projekter, der er blevet udvalgt på baggrund af deres delbare, simple og generiske natur.

  • Stay Put (MTM): Har til hensigt at etablere en generel, skalerbar løsning til monitorering af byinventar og anden kommunal ejendom.
     
  • Simple tilstandsmålinger (MTM): Har til hensigt at etablere en generel og skalerbar løsning til måling af tilstandsparametre som temperatur og luftfugtighed.
  • Smart databaseret effektmåling på Velfærdsteknologi (MSO): Har til hensigt at videreføre de gode erfaringer, der er gjort i det tidligere projekt "Automatisk effektopfølgning på velfærdsteknologi", og etablere IoT-baserede løsninger til at opsamle og dokumentere effekterne af vældfærdsteknologi.

Målet med projektet

Målet med projektet er - med udgangspunkt i konkrete, organisatoriske behov - at udvikle tre IoT-løsninger, som efterfølgende kan blive ”hyldevarer” i AAK og bringes i konkret anvendelse i mange forskellige forretningsområder på tværs af hele AAK. Herudover er målet at lade arbejdet med udviklingen af de tre konkrete løsninger danne empirisk grundlag for at udarbejde og implementere en konkret, tværgående IoT-strategi, der sikrer retning og organisatorisk forankring såvel som lavpraktiske processer og værktøjer til det fremadrettede arbejde med IoT i AAK

Projektpartnere

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus.

Projektet er støttet af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje.

Projektperiode

Oktober 2019 – Oktober 2021
 

Kontakt
Projektleder Jeppe Høgh Pedersen (jehope@aarhus.dk).