IoT Crawler

Anvendelse af data om Aarhus til udvikling af nye smart city-tjenester.

Gennem EU-projektet IOT Crawler bidrager Aarhus Kommune til, at byens data kan anvendes til udvikling af nye smart city-tjenester.

Projektet skal udvikle en prototype og demonstrere de vigtigste koncepter i et bymiljø og evaluere resultaterne, således at de fremover kan anvendes til udvikling af nye, intelligente tjenester og services til gavn for borgere og beslutningstagere.

Udfordringer for smart city-tjenester
Flere og flere byer er begyndt at tilbyde borgerne services baseret på store mængder realtidsdata. Men en række problemstillinger står i vejen for at indføre smart city-applikationer.

Det er for eksempel vanskeligt at samkøre data fra forskellige kilder, ligesom det er en udfordring at udtrække opdaterede realtidsdata fra store, dynamiske datakilder. I dag imødegår man som oftest udfordringerne ved at udvikle løsninger til specifikke formål, hvilket blot fører til siloarkitektur.

En ny dataplatform
For at bygge bro mellem teknologier og domæner, skal projektet udvikle en skalerbar, fleksibel og robust platform, der skal gøre det muligt:

  • at virtualisere data fra forskelligartede datakilder
  • at analysere store datamængder
  • at udvikle semantiske værktøjer, så data kan fortolkes af en computer
  • at udvikle realtids-applikationer til smart cities, som er baseret på intelligente genbrugskomponenter

Aarhus Kommunes rolle
Aarhus Kommunes rolle er at kortlægge en byernes behov til en ny dataplatform. Det sker bl.a. gennem indsamling og analyse af scenarier fra interessenter i IOT Crawler-projektet.

Denne tilgang gør, at platformen vil have større gennemslagskraft i den virkelige verden, idet kravene til platformen er defineret ud fra virkelige udfordringer.

Yderligere leverer Aarhus Kommune reel by-data fra byens Open Data portal www.odaa.dk.

Projektorganisering
Projektpartnere:

  • Aarhus Universitet
  • Siemens Romania
  •  
  • Aarhus Kommune
  • University of Surrey

Støtte
Projektet er støttet af EU, FP-7.
 
Kontakt
Sebastian Holmgaard, sech@aarhus.dk