Innovation Strategy

Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune har arbejdet målrettet med innovation gennem mange år, og vi har opsummeret vores innovationsstrategi i denne publikation.

Borgerservice og Biblioteker arbejder som offentlig institution med samarbejds- og medarbejderdrevet innovation for at forbedre og effektivisere eksisterende servicetilbud og for at udvikle og facilitere nye. Disse servicetilbud kan være drevet af os selv, af partnere eller brugere. Innovationsfelter vedrører både fysiske og digitale forhold og blandinger af disse.

Innovationsstrategien