ITK

ITK står for ‘innovation, teknologi og kreativitet’.

ITK er forankret i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og løser opgaver for hele Aarhus Kommune. Vi udvikler og drifter IT-løsninger og digitale services samt understøtter innovative processer. På den måde bidrager vi til, at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed.

Vi ønsker at skabe samarbejder på tværs af Aarhus Kommune - og på tværs af landets kommuner såvel som europæiske byer. Vi igangsætter nye projekter for i fællesskab at finde frem til de løsninger, der bedst favner morgendagens udfordringer og understøtter den digitale by.

Vi arbejder innovativt og med fokus på ny teknologi og på at skabe plads for kreativitet, så nye tanker og ideer baner vej for nye løsninger. Vores produkter og ydelser er altid båret af høj faglighed og opdateret viden.

Organisering
ITK består af fire afdelinger:

  • ITK Development
  • ITK Digital
  • ITK Lab
  • ITK Media