Erhvervscentrum Aarhus

ErhvervsCentrum Aarhus er et erhvervsfællesskab for private virksomheder og en række erhvervsorganisationer, som arbejder med erhvervsfremme på forskellige områder.

Her finder du information om de enkelte beboere i ErhvervsCentrum Aarhus. 

 

------

ErhvervsCentrum Aarhus
Fælles betegnelse for udlejningsselskabet – som udlejer til alle de øvrige firmaer: 

http://erhvervaarhus.dk/da-DK/Samarbejder/ErhvervsCentrum-Aarhus.aspx

Kontaktoplysninger:
Edita Johansen (Manager i ECA)
mail@erhvervscentrumaarhus.dk
Tlf.: 26 20 26 42

------

Aarhus City Forening
Aarhus City Forening arbejder kontinuerligt på at fastholde Aarhus som Vestdanmarks shoppingmetropol gennem markedsføring, afholdelse af events, salg af Aarhus City Gavekort, og meget andet.
Foreningen tæller medlemmer fra byens detail-, café- og restaurationsbranche samt hoteller, kulturinstitutioner, m.m.:

www.aarhus-city.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 86 13 75 00
mail@aarhus-city.dk

------

Aarhus Haandværkerforening
Aarhus Haandværkerforening – forening for små og mellemstore håndværker- og industriforeninger samt detailhandlere:

www.aarhushf.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 86 12 23 55
post@aarhushf.dk

------

BetterMeeting
Vi hjælper ledergrupper til bedre beslutninger og større handlekraft gennem bedre ledermøder. Vores formål er at udvikle og vedligeholde IT redskaber, der kan understøtte ledergrupper.:

www.bettermeetings.as

Kontaktoplysninger:
wst@bettermeetings.as

------

Dansk Erhverv
”Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce), Carnet & Certifikat:
Dansk Erhverv (The Danish Chamber of Commerce) udsteder oprindelsescertifikater og påtegner næsten alle former for eksportdokumenter.
Derudover udsteder Dansk Erhverv ATA Carneter i forbindelse med f.eks. udstillinger i lande udenfor EU.”:

www.danskerhverv.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 33 74 67 69
loa@danskerhverv.dk

------

Destination AARhus
Destination AARhus is a collaboration between more than 15 companies, which aim to develop and attract digital talents to Aarhus and East Jutland and make the area an attractive environment for it-professionals:

www.destinationaarhus.com

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 20 80 65 55
info@destinationaarhus.com

------

Erhverv Aarhus
Erhverv Aarhus er byens erhvervsorganisation, Erhvervs Aarhus brænder for byens udvikling. Rammerne for at drive virksomhed i Aarhus-området skal være attraktive – både nu og på sigt – for lokale, regionale, nationale og internationale virksomheder:

www.erhvervaarhus.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 86 12 72 00
mail@erhvervaarhus.dk

------

Genie Corp.
Genie Corp. er en reklame- og konsulentvirksomhed, som arbejder på at udvikle og optimere værdi for virksomheder, foreninger og organisationer. Bureauet løser derfor opgaver inden for traditionel markedsføring og branding:

www.geniecorp.net

Kontaktoplysninger:
John Schmidt 
js@geniecorp.net 
Tlf.: 70 23 40 43

------

International Community
International Community er Erhverv Aarhus’ netværk for virksomheder med en international profil og for internationale medarbejdere, der er bosat i Østjylland. Netværket understøtter erhvervslivets rekruttering, modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft, og arbejder for at styrke regionen som en attraktiv destination for internationale medarbejdere og deres familier:

www.internationalcommunity.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 86 12 72 00
mail@erhvervaarhus.dk

------

IUM
IPG Mediabrands er et globalt holdingselskab for kæden af mediabureauer under Interpublic Group. Det er et full-service bureaunetværk, som globalt omsætter for $36 milliarder om året, fordelt på 127 markeder. Udover omni-brandet IUM består Mediabrands Danmark af det digitale bureau Marvelous, iRetail, Media-Print, Orion Trading og researcheksperterne i Insights.
Gruppen tæller ca. 120 medarbejdere i Danmark og godt 300 i Norden:
www.ipgmediabrands.com

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 33 69 49 00

------

KongresKompagniet
KongresKompagniet er en professionel kongresarrangør. Vi tilbyder assistance til planlægning og afvikling af enhver form for kongres- og mødearrangement samt sports-events:
www.kongreskompagniet.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 86 29 69 60
kontakt@kongreskompagniet.dk

------

Phoenix Home
Phoenix Home udlejer og administrerer private udlejningsboliger. Vi yder den private udlejer juridisk og praktisk rådgivning, varetager alt fra formidling til daglig administration og viceværtarbejde. Vores mål er at finde det helt rigtige match mellem lejer og udlejer så udlejningen bliver en positiv og gnidningsfri oplevelse.
Derudover foretager vi administration af ejerforeninger:

www.phoenixhome.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 71 99 04 82 (Carina og Edita)
info@phoenixhome.dklf.: 86 29 69 60

------

PUF
Parternes Uddannelsesfællesskablaver arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelse for ledere og medarbejdervalgte i kommuner og regioner. PUF blev etableret i 2003 som et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, altså aftaleparterne på det kommunale/regionale område. Administrationen ligger i DOKK1 i Aarhus, men undervisningen foregår hos rekvirenterne over hele landet. 

www.puf.dk 

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 29 16 20 90 (Dorthe Gustavsen)
dg@puf.dk

------

Settwell Relocation
Settwell Relocation henvender sig til virksomheder, som ønsker en professionel og personlig relocation service til deres udenlandske medarbejdere. Settwell Relocation tilpasser relocationpakker, så de passer til kundens behov, således at både virksomheden og den kommende medarbejder kan fokusere andetsteds:

www.settwell.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 22 76 21 18 (Henriette)
Tlf.: 22 41 73 95 (Malene)
aarhus@Settwell.dk

------

Tekniq
TEKNIQ er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. TEKNIQ er den næststørste aktør i byggebranchen og repræsenterer cirka 2.800 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen.
TEKNIQs medlemmer beskæftiger sig med tekniske installationer. Det gælder traditionelle områder inden for el, vand og varme og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, telekommunikation, automatisering, sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.
TEKNIQs Sekretariat, der har hovedkontor i Glostrup og en medarbejder på DOKK1, forestår den daglige drift af organisationen. Således forhandler TEKNIQ Sekretariat på medlemmernes vegne overenskomster og repræsenterer branchen på mange andre områder, der kan få betydning for virksomhedernes virke. Helt præcist er TEKNIQ repræsenteret i 192 store og små, lokale, nationale eller internationale råd og udvalg, der spænder vidt både emnemæssigt og geografisk:

www.tekniq.dk

Kontaktoplysninger:
Jane Fischer 
JFI@tekniq.dk
Tlf.: 8741 7790

------

VisitAarhus
VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i Aarhus og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål:

www.visitaarhus.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 87 31 50 10 
info@visitaarhus.com

------

Aarhus Events
Aarhus Events hjælper eventarrangører inden for sport, kultur, viden og øvrige events.
Aarhus Events, fungerer som lokalt bindeled mellem arrangører og byen. Vores opgave er at sikre smidig og effektiv kommunal involvering i events og vi kan således sætte jer i forbindelse med relevante personer i byen og kommunen:

https://aarhusevents.dk

Kontaktoplysninger:
Tlf.: 29 20 80 40
Jørn Sønderkjær Christensen
jsc@aarhus.dk