Frilæsningsprojektet

eReolen Go tilbyder igennem fri læsning til skoler en styrkelse af samarbejde mellem skole og bibliotek

Projektet bygger videre på projektet ”eReolen – For børn” og skal udbygge samarbejde, synliggørelse og anvendelse af eReolen Go til fritidslæsning blandt lærere, læringsvejledere og medarbejdere på bibliotekerne, så der kommer flere nye brugere på eReolen Go.

Den åbne skole lægger op til et større samarbejde mellem kulturinstitutioner og folkeskolen. Med udgangspunkt i samarbejdet mellem biblioteker og skoler omkring anvendelsen af eReolen Go til fritidslæsning, der udspringer af DDB-projektet ”eReolen – For børn”, vil projektet samarbejde med lærere, læringsvejledere og medarbejdere på bibliotekerne om at skabe konkrete og brugbare inspirationsredskaber og formidlingskoncepter til anvendelsen af eReolen Go.

Et afklaringsforløb med lærere på de skoler, der deltager i UNI-Login løsningen på eReolen Go, læringsvejledere og medarbejdere på bibliotekerne skal indeholde workshops og afklaring af behov hos de enkelte samarbejdspartnere. På baggrund af disse workshops udformes konkrete inspirationsværktøjer og formidlingskoncepter, der formidles på relevante portaler og forums, så koncepterne blive synlig for lærere og læringsvejledere i hele landet.

Projektets formål:

  • Styrke læselyst og læsekompetencer blandt børn og unge
  • Skabe mere udlån på eReolen Go.
  • Styrke samarbejde og anvendelse af eReolen Go blandt lærere, læringsvejledere og medarbejdere på bibliotekerne.
  • Projektet skal udmønte sig i konkrete formidlingskoncepter rettet mod elever og munder også ud i et seminar i CB-regi, der præsenterer koncepterne for biblioteksmedarbejdere.