Fælles Bibliotekssystem

Udvikling af Fælles Bibliotekssystem til landets kommuner

Projektet går ud på at udvikle og udrulle Fælles Bibliotekssystem til alle landets kommuner (på nær tre) – inden for såvel folkebibliotekerne som de pædagogiske læringscentre.

Projektet har kørt siden maj 2012 med udarbejdelse af kravspecifikation, EU-udbud, udvikling af nyt system og endelig udrulning til 95 kommuner + Sydslesvig.

Projektet styres af KOMBIT.

Leverandør på løsningen er Systematic.

Formål
Projektet har følgende hovedformål:

 1. Sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver
 2. Muliggøre effektivisering ved afløftning af hel eller delvis systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder
 3. Sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked
 4. Skabe et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse
 5. Understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek
 6. Afløfte den enkelte kommunes udbudsforpligtelse

Målgrupper

 • Understøtte borgere i søgning og lån af fysiske materialer
 • Understøtte elever i den danske folkeskole
 • Understøtte lærernes undervisning gennem håndtering af bookinger
 • Understøtte ansatte i folkebiblioteker og læringscenter til styring af materialebeholdning og logistik i forbindelse med lån/aflevering af materialer og i håndtering af fællessamlinger for skolerne.

Varighed
Startdato: 01.05.2012
Slutdato: 31.12.2017

Faser
Maj 2012 - Marts 2013: Forberedelse og offentliggørelse af udbudsmateriale    
Maj – August 2013: Evaluering og kontraktunderskrivning    
August 2013 – december 2016: Udvikling af systemet    
August 2015 - efterår 2017: Udrulning

Projektorganisering
Styregruppe:

 • Peter Egelund, CIO, KOMBIT
 • Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent, KL’s Kontor for Børn og Kultur
 • Bo Fristed, IT-chef i Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
 • jan Henriksen, Børn- og Ungedirektør, Middelfart Kommune (repr. for Børne og Kulturchefforeningen)
 • Anders Lou, Kommunaldirektør Brøndby Kommune (repr. for Kommunaldirektørforeningen)
 • Glenn Lervaad-Bjørn, Sekretariatsleder, Danskernes Digitale Bibliotek (observatør)
 • Jesper Munch Jespersen, KOMBITs projektleder
 • Per Kjær, Bibliotekernes projektleder

Følgegruppe 1 - Advisory Board:

 • Dorte L. Børresen, Horsens Kommune
 • René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns Kommune
 • Kirsten Fisker, Kolding Kommune
 • Peter Høgsberg, Holstebro Kommune
 • Lilli Mortensen, Vejle Kommune, repræsentant for CB
 • Bente Skøtt Christiansen, Aabenraa Kommune
 • Lone Thomsen, Randers Kommune
 • Anton Helms, Odense Kommune
 • Anna Tolstrup Jensen, Gentofte Kommune

Følgegruppe 2 - Organisation:

 • Morten Fogh, Aabenraa Kommune
 • Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg Kommune
 • Marianne Olsen, Greve Kommune
 • Pernille Saul, Guldborgsund Kommune
 • Pia Schack Pedersen, Københavns Kommune
 • Mogens Vestergaard , Roskilde Kommune
 • Camilla Johansen, Kolding Kommune

Samarbejdspartnere:

 • KOMBIT
 • Systematic
 • Danskernes Digitale Bibliotek
 • DBC

Kontakt
Bibliotekernes projektleder: Per Kjær – pkf@aarhus.dk