Den digitale borger

Det er ambitionen bag landsdækkende og lokale tiltag, der skal støtte borgerne i at blive selvhjulpne digitale borgere – en ambition, der også involverer byens fysiske arealer.

Digital bydel:
http://www.digitalbydel.dk/om/

Gør borgerne til digitale borgere:
https://www.borger.dk/Sider/Post.aspx (Digital post)