Kunst på Dokk1

Dokk1 følger reglerne for kommunalt byggeri, og derfor er der brugt 1% af byggesummen på kunstnerisk udsmykning af huset og de omkringliggende pladser. Det har resulteret i tre værker.

Det er ambitionen, at kunsten skal aktivere og supplere husets og pladsernes arkitektur på en inddragende og overraskende måde. Den skal afspejle samtidskunst af høj kvalitet og i sig selv tiltrække besøgende.

Gongen

Gongen

Gongen er skabt af Kirstine Roepstorff, og består af nordeuropas største rørklokke (7,5 m høj og 80 cm i diameter). Gongen befinder sig i området Udsigten, som du finder ovenfor Rampen i Dokk1.

Den tre tons tunge rørklokke kan slås an af nybagte forældre fra fødeafdelingen på Skejby Sygehus, og bebuder dermed nyt liv i Dokk1. Se og hør Gongen i aktion her.

Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Magic Mushrooms er skabt af den internationalt anerkendte kunstnerduo Elmgreen & Dragset.

Værket består af en kompleks model i stor skala af en fiktiv, asiatisk storby med 178 lyssatte huse, der hænger på hovedet nedenunder Rampen. De højeste huse er 2,8 meter, og i alt vejer værket 21,3 tons. I værket indgår også lyssætning af storbyen. Hertil er der brugt 16.800 LED-pærer og 1,5 km ledning.

Værket kan ses nedenfra fra parkeringsanlægget, samt indefra Dokk1 gennem vinduerne i området omkring studierummene.

 

Poseidon

Poseidon

Poseidon er skabt af kunstnergruppen A Kassen. Bronzeskulpturen er formet af havet selv, da 30 kilo smeltet bronze ved en seance i april 2016 blev hældt i havnebasinnet ud for Dokk1.

Herved skabtes tusindvis af unikke bronzestykker. Et af disse stykker blev udvalgt, og forstørret til en 2 x 4 meter bronzeskulptur på 2,5 tons vha. computerskanning og CNC-fræsning.

Poseidon er placeret på promenaden tæt ved havnekanten mellem Dokk1 og Pakhus 13.