Kunst på Dokk1

Dokk1 følger reglerne for kommunalt byggeri, og derfor er der brugt 1% af byggesummen på kunstnerisk udsmykning af huset og de omkringliggende pladser. Det har resulteret i tre værker.

Det er ambitionen, at kunsten skal aktivere og supplere husets og pladsernes arkitektur på en inddragende og overraskende måde. Den skal afspejle samtidskunst af høj kvalitet og i sig selv tiltrække besøgende.

Gongen

Gongen

Gongen er skabt af Kirstine Roepstorff, og består af nordeuropas største rørklokke (7,5 m høj og 80 cm i diameter). Gongen befinder sig i området Udsigten, som du finder ovenfor Rampen i Dokk1.

Den tre tons tunge rørklokke kan slås an af nybagte forældre fra fødeafdelingen på Skejby Sygehus, og bebuder dermed nyt liv i Dokk1. Se og hør Gongen i aktion her.

Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Magic Mushrooms er skabt af den internationalt anerkendte kunstnerduo Elmgreen & Dragset.

Værket består af en kompleks model i stor skala af en fiktiv, asiatisk storby med 178 lyssatte huse, der hænger på hovedet nedenunder Rampen. De højeste huse er 2,8 meter, og i alt vejer værket 21,3 tons. I værket indgår også lyssætning af storbyen. Hertil er der brugt 16.800 LED-pærer og 1,5 km ledning.

Værket kan ses nedenfra fra parkeringsanlægget, samt indefra Dokk1 gennem vinduerne i området omkring studierummene.

 

Poseidon

Poseidon

Poseidon er skabt af kunstnergruppen A Kassen. Bronzeskulpturen er formet af havet selv, da 30 kilo smeltet bronze ved en seance i april 2016 blev hældt i havnebasinnet ud for Dokk1.

Herved skabtes tusindvis af unikke bronzestykker. Et af disse stykker blev udvalgt, og forstørret til en 2 x 4 meter bronzeskulptur på 2,5 tons vha. computerskanning og CNC-fræsning.

Poseidon er placeret på promenaden tæt ved havnekanten mellem Dokk1 og Pakhus 13.

Mellemrummet

Mellemrummet_Dokk1

Værket befinder sig i området mellem de to sale på Dokk1, og har ganske passende fået titlen Mellemrummet. Det består af 6 unikke tableauer, som udspiller sig på 16 højttalere og 11 lyspaneler i loftet - og bl.a. påvirkes af tilstedeværelsen i rummet. 

Mellemrummet er blevet til i et samarbejde mellem Dokk1, CAVI, Aarhus Universitet og forskningsprojektet CIBIS. Det er kunstneren Henrik Munch, der har komponeret og produceret værket, mens CAVI fra Aarhus Universitet har iscenesat designprocessen og designet værkets visuelle side, samt udviklet de tekniske løsninger.

Mellemrummet er støttet af:
Statens Kunstfond
Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje
CIBIS, Innovationsfonden