Booking af lokaler

På grund af COVID-19 er det ikke muligt at benytte sale og mødelokaler på Dokk1 indtil 1. september 2020.

Når lokalerne ikke er i brug til Dokk1s egne arrangementer, kan de lånes. Lokalerne er hovedsageligt til brug for folkeoplysende foreninger og åbne borgerrettede arrangementer. Studerende henvises til vores studierum.