Booking af lokaler

Når lokalerne ikke er i brug til Dokk1s egne arrangementer, kan de lånes. Lokalerne er hovedsageligt til brug for folkeoplysende foreninger og åbne borgerrettede arrangementer. Studerende henvises til vores studierum.