Booking af lokaler

På Dokk1 er der tre mødelokaler og to sale, som kan bookes.

Når lokalerne ikke er i brug til Dokk1s egne arrangementer, kan de lånes. Lokalerne er hovedsageligt til brug for folkeoplysende foreninger og åbne borgerrettede arrangementer. Studerende henvises til vores studierum.