Bæredygtighed

Både i formgivningen og i valget af tekniske løsninger er der fokuseret på bæredygtige tiltag. Målet har været at nedbringe energiforbruget både i anlægsfasen og i driftsfasen.

Energiforbruget 

 • Bygningen er opført som en lavenergibygning klasse 2015
 • Bygningens kompakte form betyder, at overfladearealet og varmetabet reduceres.
 • Der opnås naturlige skyggeeffekter ved etagernes størrelse og indbyrdes placering.
 • I vinterperioden vil solen nå bygningens facader, mens i sommerperioden, hvor solen står højt, vil den øverste tagskive give skygge til de nederste etager. 
 • Der er gardiner i ovenlysvinduerne og solafskærmning i alle andre glasfacader. Solens indstråling reduceres ved, at solafskærmningen automatisk kører for ved højt sollysindfald.

Solcelleanlæg

 • På taget af bygningen er der placeret et solcelleanlæg på 2432m2. Der er i den forbindelse lavet blændingsundersøgelser i forhold til naboerne.

Havvandskøling

 • Havvandskøling bruges til at køle bygningen – både til kølelofter og til ventilering i huset. Hermed reduceres energiforbruget til køling væsentlig. 

Belysning

 • Både indendørs og udendørs er der lagt vægt på så lavt et energiforbrug som muligt ved blandt andet at bruge LED-lys. 
 • Der anvendes dagslysstyring og bevægelsesfølere, så energiforbruget minimeres ved øget dagslysindfald. 
 • Der sker en automatisk slukning af belysning efter en given periode, hvor områderne ikke har været i brug. 

Automatisk p-anlæg

 • Der er kun lys i kælderen, når der er folk, der arbejder dernede. Dermed minimeres forbruget til belysning. 
 • o    P-kælderen opvarmes af returneret ventilationsluft fra bygningen. 
 • o    Der er mindre brændstofforbrug til transport i anlægget (ind- og udparkering) 
 • o    Der er mindre behov for ventilering af P-kælderen, da ingen biler kører rundt hernede
 • Der er mindre hærværk på bilerne og større sikkerhedsfølelse (social bæredygtighed) for bilisterne. 

Indeklima: Akustik og lyd

 • Efterklangstiden i bygningen er opfyldt. Det betyder, at det er behageligt at opholde sig i huset trods store og høje rum.
 • Lydkravene til vandrette og lodrette adskillelser er opfyldt. Det betyder, at generne fra andre aktiviteter i bygningen er minimeret.
 • Der er implementeret teleslyngeanlæg adskillige steder i bygningen..

VVS, ventilation og køling

 • Bygningens isoleringsevne og installationernes energimæssige ydeevne er optimeret.
 • Bygningens termiske indeklima er blevet analyseret med henblik på maksimalt tilladelig overtemperatur og minimering af gener fra ovenlys. 
 • Områder med stor varierende belastning udføres med ventilation med variabel luftmængde afhængig af temperatur i rummet og CO2 indhold i luften.
 • Alle ventilationsanlæg er programmeret til natkøl, således at bygningen køles ned med den kolde natteluft, og der derved spares på behovet for ekstra køling i bygningen.
 • Vand- og varmehovedmåler er koblet op, så forbruget kan overvåges
 • Der er berøringsfrie armaturer og håndtørrere

Lys- og solafskærmning

 • Der er anvendt facadeglas med meget lav varmetransmission.
 • Glasset i ovenlysene er valgt ud fra energimæssige kriterier.
 • Der er indvendig solafskærmning.

CTS/IBI

 • Alle bygningens styresystemer er bundet sammen i et meget omfattende CTS/IBI system, som kan styre langt de fleste parametre i bygningen.

Materialevalg

 • Der er anvendt robuste og miljørigtige materialer.
 • Der er undgået brug af farlige stoffer.
 • Der er anvendt naturlige materialer til konstruktioner, som er genanvendelige – beton, glas og stål
 • Materialerne i bygningen består primært af beton, stål, glas og aluminium. 
 • Tekniske installationer er monteret på en måde, så de nemt kan udskiftes med fremtidens tekniske installationer.