Anvendeligheden af Google Glass

Afprøvning af anvendeligheden af Google Glass i Aarhus Kommune.

Projektet skal afprøve og skabe viden om Google Glass' anvendelighed i kommunal kontekst med henblik på idéudvikling til videre anvendelse i kommunen.
 
Arbejdsgruppen har til opgave at iværksætte en brugeranalyse på udvalgte områder gennem feltarbejde med antropologisk tilgang. På baggrund heraf udvælges tre cases.
 
Igennem flere iterationer af test med prototyper - rapid prototyping, fungerende eller detaljerede prototyper - evalueres det videre udviklingspotentiale og muligheden for videreudvikling overvejes.

Google Glass-projektet er et projektsamarbejde, der er funderet hos ITK og involverer magistratsafdelingerne Teknik og Miljø og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune samt eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Katapult Group i Atlanta.

Projektet løber fra august 2015 – april 2016 og er støttet af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje under Aarhus Kommune.

Projektorganisering

Styregruppeformand

  • Bo Fristed (MKB)

Styregruppe:

  • Anne Vest Hansen (MKB)
  • Søren Dall-Hansen (MTM)
  • Poul Martin Christensen (MSO)
  • Ivan Kjær Lauridsen (MSO)

Projektledere

Arbejdsgruppe

  • Mette Halkier Laurien (MSO)
  • Tilde Ølholm (MTM)
  • Joachim Svendsen (MKB)

Projektpartnere

  • Katapult Group i Atlanta

Støtte

Projektet er støttet af Velfærdsteknologi-puljen under Aarhus Kommune.

Kontakt

Niels Schmidt Petersen, nsp@aarhus.dk (MKB)