Rumdesigner og netværkskaber til Hovedbiblioteket på Dokk1

Skab eksperimenter, oplevelser og nye former for interaktion mellem mennesker på Dokk1!

Vi søger en kollega til Dokk1, der har lyst til at arbejde med det fysiske biblioteksrum - som eksperimentarium, kommunikationsplatform, partnerskabsdriver og oplevelsesrum, der skaber nye former for interaktion mellem mennesker. 

I Hovedbibliotekets afdeling for Program, partnerskab & kommunikation opslår vi et barselsvikariat på 32 timer om ugen. Dine primære opgaver vil være at arbejde med Dokk1s mange fysiske arealer – særligt de specifikke områder som Program, partnerskab og kommunikation er ansvarlig for: Rampelyset, Torvet og Demokrateket: www.aakb.dk/rumtiljer  

Rampelyset er et sted, hvor vi skaber midlertidige rum og oplevelser. Det vil være din opgave at skabe professionel, inspirerende og levende interaktion med brugerne – og gerne på uventede måder - i samarbejde med partnere og borgere. Det er et sted, hvor vi arbejder med interaktion og prøver nye ideer af, viser ny teknologi, leger med nye udstillingsformer og afprøver nye services. Et test-lab hvor der laves prototyper af både produkter, services, formidlingsformer eller interaktioner. Rampelyset er stedet, hvor vi metodisk arbejder med relevante og vedkommende borgerinddragende forløb, som afvikles af både eksterne partnere og os selv. Det er et sted, hvor vi eksperimenterer og udfordrer den måde, vi er bibliotek på. 

Torvet er et sted, hvor vi inviterer andre organisationer (NGO’er, partnere, offentlige kampagner, folkeoplysning etc.) til at ”bo” i Dokk1 i kortere perioder. Med pop-up-shops og andre former for opsætninger bliver Torvet et skiftende miljø, hvor brugerne kan møde en stor diversitet af aktører. At arbejde med Torvet består i høj grad af opsøgende netværksarbejde, kuratering, praktisk opsætning og evnen til at kunne hjælpe de midlertidige ”beboere” med at formidle deres budskaber bedst muligt. 

Demokrateket er et rum for refleksion, provokation og aktivisme. Demokrateket er en platform for udsyn og indsigt og til at udfordre og oplyse. Her kan man krydse klinger med meningsdannere i et uformelt miljø. Partnerne i Demokratet er hovedsageligt meningsdannere, NGO’ere og institutioner, der laver folkeoplysning.

Din profil
Vi forventer, at du har interesse for indretning/scenografi og kan kode og afkode fysiske rum, og den måde man navigerer i dem på. Du vil skulle stå for kortere og længerevarende samarbejder med partnere i rummene og have ansvar for indhold, opsætning og afvikling af de midlertidige opsætninger. 

Vi forventer stærke projektledelses- og netværkskompetencer, og at du med Dokk1s DNA i blodet er i stand til at gå ud og opdyrke nye samarbejder, der kan skabe nye services og aktiviteter i Dokk1. Udover tæt samarbejde med interne og eksterne partnere vil du også skulle tænke i involvering og borgerinddragende aktiviteter og have mod på at facilitere større forløb med byens borgere. 
Når vi kender din specifikke kompetencesammensætning, vil vi sammen med dig drøfte, hvilke andre opgavefelter du med fordel kan bidrage til. 

For at trives hos os skal du grundlæggende kunne lide tværfagligt samarbejde og være i tæt kontakt med bibliotekets brugere, kolleger og samarbejdspartnere – både nationale og internationale. Du skal kunne planlægge og koordinere struktureret – men også improvisere og være fleksibel, når planerne pludselig viser sig at skulle ændres. Vi forventer en høj grad af selvstændig planlægning og udførelse af opgaver. 

Da dagligdagen i Dokk1 er mangesidet og tit uforudsigelig, er det nødvendigt, at du er et menneske, der har lyst til at sætte dig ind i nye arbejdsfelter og til at springe til, når der er behov for support. 

Vi forventer, at du har evner til at kommunikere både analogt og digitalt, på et sikkert, velovervejet og fejlfrit dansk, ligesom vi også forventer, at du taler godt engelsk. 

Derfor skal du vælge os
Program, partnerskab & kommunikation består af en blandet gruppe kompetencer – en fotograf, fem cand.mag’er, to bibliotekarer, en musiker og to studentermedhjælpere. 

Derudover har vi ofte praktikanter eller internationale kolleger, der midlertidigt arbejder sammen med os. Vi er en lille flok, der arbejder med meget forskellige og forskelligartede opgaver. Det kræver en høj grad af selvstændighed i det daglige, og samtidig en stærk fornemmelse for, hvornår man skal bede om hjælp. Vi tror faktisk på, at eksperimenter og fejl gør os klogere, og samtidig ved vi, at det kræver et godt teamwork at navigere i de mange slags opgaver, vi står med i løbet af en dag. Så du skal have lyst til at arbejde i den balancegang.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 

Ugentligt timetal: 32 

Ansættelse hurtigst muligt eller d. 15. marts 2019 

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 15.03.2019 til 31.03.2020. 

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder af Program, partnerskab & kommunikation, Lisbeth Overgaard på telefon 4187 2328 den 29. januar mellem kl. 9 – 11.

Ansøgning
Klik her på ”SØG JOB” for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

Ansøgningsfrist: 7. februar 2019 

Vi forventer, at samtale finder sted d. 20. februar 2019. Hvis du kommer til samtale, skal du forvente at forberede en lille opgave.

Om os
I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere. 

Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front 

Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.