Open Data Aarhus (ODAA)

Som kommune samler Aarhus store mængder af data. Der er data om trafik, affald, brug af byens rum, sundhed, velfærd og meget mere. Open Data Aarhus (ODAA) arbejder på at offentliggøre data til gavn for hele byen.

Som kommune samler Aarhus store mængder af data om trafik, affald, byens rum, velfærd og meget mere. Med Open Data Aarhus (ODAA) arbejder Aarhus Kommune på at gøre de af kommunens data, der ikke er personfølsomme, åbne og frit tilgængelige for alle.

Alle har mulighed for, at bruge åbne data til at forstå byen omkring os og bygge applikationer eller programmer, der gør det bedre, sjovere og nemmere at være borger eller gæst i Aarhus-området.

Vi ønsker også at understøtte en højere grad af gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan få ny viden og blive mere aktive medspillere i vores demokrati.

Data fra Aarhus Kommune

Projektpartnere

ODAA lancerede den 9. april 2013 den første kommunale open data platform i Danmark. Aarhus Kommune var i 2016 med til at starte Open Data DK, en forening af kommuner og regioner der samarbejder om åbne data. Herefter blev vores data flyttet til en fælles dataplatform, så åbne data fra kommuner og regioner i Danmark i dag kan findes ét sted. ODAA er en del af Smart Aarhus.

Projektorganisering

  • Styregruppe (Den tværmagistratslige digitaliseringsstyregruppe)
  • Projektejer
  • Projektleder
  • ODAA ambassadørskab

ODAA ambassadørskabet består af medarbejdere fra magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune.

Projektet er støttet af ODAA blev frem til 1. april 2016 finansieret af IT-puljen og Erhvervspuljen fra Aarhus Kommune samt EU-midler. I 2018-2020 er der bevilget finansiering fra den tværmagistratslige Digitaliseringsstyregruppe i Aarhus Kommune.

Kontakt Birgitte Kjærgaard (bikj@aarhus.dk) projektleder på ODAA, hvis du efterspørger specifikke åbne data fra Aarhus Kommune. Vi kan dog ikke garantere, at dit ønske bliver opfyldt. Data fra Aarhus Kommune.