Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker

Fællessekretariatet er sekretariat for forvaltningschefen for Borgerservice og Biblioteker og varetager sekretariatsfunktioner for Borgerservice og Lokalbibliotekerne.

Fællessekretariatet består af én kontorchef, seks medarbejdere med sagsbehandler- og sekretærfunktioner, en servicemedarbejder og en specialkonsulent.

Sekretariatet håndterer den interne fælles mødeaktivitet i Borgerservice og Biblioteker samt i Borgerservice og i Lokalbibliotekerne. Sekretariatet servicerer det politiske niveau herunder rådmanden for Kultur og Borgerservice og Byrådet med indstillinger, notater, statistik, analyser og udredninger om Borgerservice og Biblioteker.

Sekretariatet arbejder bl.a. med politikudvikling og betjeningsstruktur. Medarbejderne foretager undersøgelser og udredninger til besvarelser, når forvaltningschefen eller rådmanden får henvendelser fra borgere, organisationer og journalister. Sekretariatets medarbejdere deltager i arbejdet med at koordinere ydelserne i Borgerservice og Biblioteker med ydelserne i andre forvaltninger og magistratsafdelinger. Sekretariatet videredistribuerer også al post, der går ind i Aarhus Kommunes fælles elektroniske postkasser.

Denne side benytter cookies. Tillad cookies