Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker

Vi er bindeled mellem rådmandssekretariatet og alle de organisatoriske enheder i Borgerservice og Biblioteker her i Aarhus. Vi er også bindeledet mellem Borgerservice og Biblioteker og de mange andre afdelinger i Aarhus Kommune.

Fællessekretariatets medarbejdere skriver notater, indstillinger, analyser og taler til rådmanden for Kultur og Borgerservice, til Byrådet og Kulturudvalget. 

Vi servicerer og koordinerer en lang række interne og eksterne møder, projekter og meget andet i og uden for Borgerservice og Biblioteker. Det gælder f.eks. Rådmandsmødet, Ledermødet og Fælles MED-udvalg.

Vi arbejder med økonomi, statistik, med at sikre, at procedurerne bliver fulgt, med budgetter, med afrapportering af målopfyldelse, politikudvikling, udredninger og besvarelser på henvendelser fra borgere, organisationer og journalister. 

Samtidig har vi en række specialfunktioner: Fællessekretariatet er stab for forvaltningschefen, for ledelsen i Borgerservice og vi passer Kommunens hovedpostkasser. Vi administrerer forsøgs- og udviklingspuljen i Borgerservice og Biblioteker.

Vi er også involveret i afholdelsen af valg (kommunalvalg, folketingsvalg osv.).

Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker består af cirka ti medarbejdere.