Erhvervslejemål i Dokk1

Niveau 3, der ligger øverst oppe i Dokk1, indeholder forskellige erhvervslejemål.