Albus læsebootcamp

Klar til Albus børnelitteraturfestival? Deltag i bibliotekets forberedende workshop med din klasse.

Giv din klasse en god og lærerig oplevelse på årets Albus festival. Som optakt til festivalen inviterer vi 4., 6. og 8. klasse til to forberedende workshops. Her læser vi sammen et værk af en Albus-forfatter og arbejder på spørgsmål og interviewteknik, der gør eleverne i stand til at gå på scenen og interviewe den pågældende forfatter. Imellem de to workshops vil klassen skulle læse en roman, så I skal sætte tid af til at arbejde videre i skolen. Forløbet afvikles i løbet af september og oktober måned og klassen skal kunne deltage i Albus festival enten d. 12. eller 13. november. Der er begrænsede pladser, der fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding til Mette Rabæk, Hovedbiblioteket - merp@aarhus.dk

Albus læsebootcamp

Arrangør

Dokk1

Dato og tidspunkt

1. sep 2020

12:05 - 12:05

Pris og billet

Gratis
Kræver ikke tilmelding