Retningslinjer for booking

Retningslinjer for booking
  1. Lokalerne er låst. Du får åbnet lokalet ved at henvende dig til servicevagten eller i informationen.
  2. Det er ikke tilladt at medbringe egen forplejning i bookede lokaler.
  3. Lokalerne skal afleveres opryddet og med samme bordopstilling, som da du modtog det. Er lokalet ikke ryddet op, vil du modtage en regning på oprydningen.
  4. Det er ikke tilladt at hænge plakater og tilsvarende op på væggene i lokalerne. 
  5. Du skal medbringe egen pc, hvis du ønsker at bruge projektoren i rummet. Teknikken er brugervenlig, og du skal selv kunne anvende det. Der er ikke tilknyttet teknisk hjælp til din lokalebooking. Hvis du bruger en Mac, så skal du selv medbringe adapter til HDMI stik.

Ved udskrivelse af valg, kan det blive nødvendigt at inddrage nogle af Dokk1s lokaler til valghandling, og dermed vil bookingerne i pågældende lokaler blive annulleret.

Som bruger af lokalerne er man ansvarlig for, at deltagerantallet til arrangementet ikke overstiger den tilladte kapacitet, og at flugtvejene i lokalerne er frit tilgængelige. (Som bruger i Store Sal skal man også gøre sig bekendt med kortet over flugtveje og kapacitet, kortet sidder ved teknikskærmen på væggen)